1

2

3

4

5

6 

Aanvraag

ECO LABEL® wordt beheerd door een onafhankelijke organisatie. Inspectie en controles vinden eveneens plaats door onafhankelijke organisaties en instituten. Soms kan dit ook in samenwerking zijn met overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld ministeries, milieu-inspecties en toezichthouders. Alle door ECO LABEL® ingeschakelde milieuexperts zijn gecertificeerd. Pas nadat een hotel heeft voldaan aan de eisen kan een certificaat worden toegekend. Daarna vinden jaarlijkse controles plaats en worden de gegevens geëvalueerd. Informatie over monsternames en analyses (bijvoorbeeld van zwemwater) kunnen worden opgevraagd via een eigen account.

De aanvraag procedure bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Eco quickscan
  Na aanmelding wordt er een globaal overzicht opgesteld van de te verwachten werkzaamheden. Dit wordt vergeleken met het bestaande profiel van het hotel.

 2. Offerte
  De aanvrager ontvangt een vrijblijvende offerte van de te maken kosten. Bij goedkeuring wordt er direct een afspraak gemaakt voor een inspectie.

 3. Milieu analyses
  Alle relevante milieuonderdelen worden getoetst. Monsternames en analyses worden uitgevoerd. Er wordt een voorlopige rapportage opgesteld.

 4. Evaluatie
  De sterke en zwakke punten worden besproken met de opdrachtgever. Indien nodig worden de verbeterpunten direct aangegeven. Een hercontrole kan noodzakelijk zijn. Daarna wordt een eindrapportage opgesteld.

 5. Toekenning
  Bij een positieve beoordeling wordt er een overeenkomst opgesteld en worden de controles vastgelegd. Het hotel dient zich te houden aan de richtlijnen.

 6. Aanmelding certificering relevante instanties
  Bij het toekennen van het keurmerk wordt dit direct gemeld aan bijvoorbeeld de vergunningverlenende instantie, de milieu-inspectie of branchvereniging. Op verzoek wordt de media ingelicht.

 7. Uitreiking certificaat met ECO LABEL® beeldmerk

Het ECO LABEL® beeldmerk kan dan worden gebruikt voor websites, briefpapier, vlaggen etc. Voor de hotelgasten wordt er naar keuze informatie beschikbaar gesteld. Voorts worden er Eco marketing adviezen gegeven.


Het hotel heeft al een keurmerk?

Als het hotel al een milieuzorgsysteem heeft kan dit probleemloos in het ECO LABEL® systeem worden geïntegreerd. Dit leidt dan tot een snellere afwikkeling en kostenbesparing.


Ook voor andere bedrijven?

ECO LABEL® is in het eerste stadium opgezet voor de hotelbranche. Daarnaast zijn er verschillende proefprojecten ontworpen voor andere bedrijven. Bijvoorbeeld voor de verpakkingsindustrie, drukkerijen en diverse soorten groothandels. In principe kan voor alle bedrijfsgroepen gebruik worden gemaakt van ECO LABEL®. Neem voor nadere inlichtingen contact met ons op.